BørneIntra v2.19.1

Specialinstitutionen Centerbørnehaven & vuggestuen

Borgervænget 112100 København Ø

Tlf.: 3920 8740

Skiftende billeder

 

Velkommen til specialinstitutionen Centerbørnehaven og vuggestuen.

 

Centerbørnehaven har til formål at skabe en tryg og god barndom for barnet, sikre barnets generelle trivsel samt støtte barnet i at opnå dets fulde potentiale. 
Målgruppen i Centerbørnehaven er børn i alderen nul til seks år med bl.a. cerebral parese (CP), muskelsvind, rygmarvsbrok og erhvervede hjerneskader.

I det daglige tilrettelægges aktiviteter, der tager højde for det enkelte barns fysiske og kognitive niveau. Vi arbejder med en struktureret hverdag, hvor daglige rutiner skaber en genkendelighed og tryghed for barnet. Hverdagen i Centerbørnehaven ligner så vidt muligt hverdagen i en almindelig institution, med leg, ture og fællesaktiviteter.

Som en del af dagligdagen i Centerbørnehaven, tilrettelægges en individuel træningsindsats gennem ergo- og fysioterapi, som har til formål at udvikle og optimere barnets motoriske og kognitive udvikling, så det bliver så selvhjulpent som muligt. 

Mange af børnene i Centerbørnehaven har i større eller mindre grad vanskeligheder indenfor opmærksomhed, arousal, sprog og/eller hukommelse. Derfor tages der i dagligdagen højde for børnenes forskellige kognitive, fysiske og sociale udfordringer og kompetencer. Dette gøres gennem tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, ergo- og fysioterapeauter og forældre.

 

Har du lyst til at vide mere om Centerbørnehaven? Så er du altid velkommen til at ringe til os.
Kontakt os på tlf. 39 20 87 40 og aftal en tid hvor du/I kan komme forbi til en snak og en rundvisning.

 

 

Se en lille video om vores hverdag:
 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder