Centerbørnehavens målgruppe.

 

Målgruppen i Centerbørnehaven er for børn med Cerebral Parese og nært beslægtede handicaps som muskelsvind, rygmarvsbrok og erhvervede hjerneskader.

 

Børn med Cerebral Parese (CP) og de øvrige børn i målgruppen, har altid udviklingsforstyrrelser i forhold til motorik. Ofte vil de også have tillægshandicap i form af udviklingsforstyrrelser inden for, sensibilitet, perception, kognition, kommunikation, adfærd, epilepsi og musculoskeletale problemstillinger.

 

Målgruppen er for børn, der intelligensmæssigt ligger inden for normalområdet. Specifikke kognitive funktionsnedsættelser ses dog hyppigt, typisk inden for områderne opmærksomhed og opfattelse af rum og retning. De motoriske, perceptuelle og øvrige handicap medfører desuden, at børnene i målgruppen har brug for særligt tilrettelagte aktiviteter og udviklingsbetingelser for at kunne udnytte deres kognitive potentiale.

 

Cerebral Parese:

Cerebral Parese (CP) beskriver en gruppe permanente udviklingsforstyrrelser i forhold til motorisk udvikling og holdning, med deraf følgende begrænsninger i aktivitet. Disse udviklingsforstyrrelser hidrører fra de ikke - progredierende skader opstået i fosterstadiet eller den nyfødte hjerne. De motoriske forstyrrelser ved CP følges ofte af forstyrrelser i forhold til sensibilitet, perception, kognition, kommunikation, adfærd, af epilepsi og af musculoskeletale problemstillinger. (Rosenbaum, Peter et. Al. 2006)