Lovgivningsgrundlag

 

Centerbørnehaven er en selvejende specialinstitution under Lov om social service § 32 . Centerbørnehaven arbejder endvidere under lov om social service § 8 stk. 2 i forhold til den pædagogiske indsats.

Centerbørnehaven drives af en selvejende bestyrelse.

Centerbørnehaven har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Netværksaftale mellem Københavns Kommunes basisdagpleje og Centerbørnehaven.

 

Læs hele Dagtilbudsloven:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182051