Bestyrelse: Centerbørnehaven

 

Yasir Maafri

Forælder

Formand for bestyrelsen

 

 

Forælder

Næstformand for bestyrelsen

 

Helle Kristensen

Leder af Centerbørnehaven

Sekretær for bestyrelsen

 

Nina Mazanti Jensen

Forælder

Bestyrelsesmedlem

 

Julie Prûsse Muus

Forælder

Bestyrelsesmedlem

 

Lise Graae

Forælder

Bestyrelsesmedlem

 

 

Forælder

Suppleant for bestyrelsen

 

Janina Stenmann Lyngsdal Breum

Forælder

Suppleant for bestyrelsen

 

Connie Petersson

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af spastikerforeningen

 

Iben Hurup Nielsen

Personale

Repræsentant for ledelsen

   

Tine Schröter

Personale

Medarbejderrepræsentant

 

 

Personale

Repræsentant for behandlerteamet