Velkommen til jer nye forældre

 

Indkøring

Når Jeres barn starter i Centerbørnehaven, starter vi altid med en indkøring. Inden I starter, laver I sammen med barnets kontaktpædagog, en aftale om hvordan indkøringen kommer til at foregå de første par dage. Børn er forskellige og derfor er indkøringen også individuelle. Ofte vil I, de første par dage, blot være et par timer i institutionen og ud fra barnets behov vil der blive lagt en videre plan for indkøringen. Barnet skal se omgivelser og personaler an og det gøres tryggest ved far eller mor ved barnets side. Det vil i starten være kontaktpædagogen eller anden fast pædagog fra stuen, som er sammen med barnet. Terapeuterne kommer og hilser, men tager først barnet til behandling, når barnet er tryg på stuen og ved situationen. Vores erfaringer fortæller os at en indkøring typisk tager 7-14 dage. 

 

START-Pakke
Starten i en ny institution vil altid løbende give mange nye informationer. Det er der også i Centerbørnehaven. Man er fokuseret på at ens barn har det godt og husker måske ikke alt det man får fortalt. Derfor har vi samlet en masse information i en "START-Pakke". I denne kan du bl.a. finde vejledning til at logge på Intranettet, hvad gør jeg hvis mit barn er sygt, telefonnumre til stuerne, information om buskørslen, information om medicingivning og meget andet. Vi håber denne kan hjælpe dig godt igang, men husk, at du må altid spørge hvis der er noget du er i tvivl om.

 

Velkomstfolder
Ud over START-Pakken, får du og dit barn en "Velkomstfolder", med lidt billeder af aktiviteter og personalet på den stuen, som dit barn skal starte på. Så kan I hjemme læse denne sammen, så der er lidt genkendeligt når I starter.


Medbring

Medbring gerne i de første dage: Ekstratøj til barnets kurv, evt. sut/sovedyr, overtøj efter vejret og billeder af barnets nære relationer (fx mor, far, søskende, kæledyr. For nogle kan det være et billede af bedsteforældre) og evt. billeder af noget andet, der har betydning for barnet, som et ynglings legetøj/bamse, legeplads eller hvad I finder barnet er glad og tryg ved. Billederne bruger vi til at lave en lille bog, som barnet kan have liggende og vi kan læse i børnehaven. En bog barnet finder tryghed i.