Kommunikation i Centerbørnehaven

 

Centerbørnehaven vægter vi samarbejdet med forældrene højt, dette kræver en god kommunikation.


Forældremøder

2 gange om året afholder vi forældremøder. Vi veksler mellem at have fokuset på stuerne og dagligdagen og større eller mindre oplæg om emner der rører sig i forældregruppen eller tiden. Det kunne fx være oplæg om forældresmarbejde, robusthed ifht det kommende skolebarn, problematiker omkring spisning eller et oplæg fra en voksen med et handicap, der kan give et indblik i sin hverdag og barndom.

 

Statusmøder
1 gang om året afholdes statusmøde på det enkelte barn. Her deltager forældrene og teamet omkring barnet og eventuelt kommunen

Inden statusmødet fremsendes Statusrapport og ICFCY. ICFCY'en beskriver barnets funktionsevne og funktionsnedsættelse sat op mod barnets alder. På mødet taler forældrene og teamet om hvordan det går med barnet, hvor det rykker, hvad der er svært og sammen opsættes der fokusområder og SMART-mål for den kommende periode. Ved at dette gøres i fællesskab, sikres det at der er en "rød tråd" for barnet mellem hjem og institution. Det betyder også at vi med respekt og anerkendelse for hinanden, kan give barnet den støttte og opbakning, som barnet har brug for.

 

Den daglige kommunikation

Den daglige kommunikation foregår enten i børnehaven, hvis I som forældrer, selv henter og bringer jeres barn. 
Da mange børn har buskørsel, foregår kommunikationen gennem Børneintranettet eller telefonisk når der er behov for dette. 
Da flere af børnene er kommunikative svage, er det vigtigt, at I som forældrer skriver til institutionen, hvis barnet har haft en svær morgen, skriver hvad barnet fx har lavet i weekend eller hvis der sker noget ekstraordinært. Dette gør, at det er muligt for personalet, at tale med barnet om det hjemlige og trygge, samt gøre det nemmere at møde barnet, der hvor barnets behov er lige netop den dag. 
Det samme gælder den anden vej. I har som forældre også behov for at vide hvordan barnet har det og hvad vi laver. Vi skriver dagligt et "nyhedsopslag" om hvad der er sket i børnehaven. Nogle dage vil de fleste børn være nævnt, andre dage er det mere hvilke aktiviteter vi har lavet den pågældende dag. Vi lægger løbende billeder op, som I kan se med jeres børn og tale om hverdagen omkring.
Derudover skriver eller ringer vi selvfølgelig hvis der sker noget I som har behov for at vide og barnets kontaktpædagog vil også skrive løbende omkring barnets trivsel og hverdag. 

 

Kom ind og deltag

I er, som forældre, altid velkomne til at komme ind og deltage i huset - dog på børnenes præmisser.
Det kan være at I er med til behandling eller kommer ind og deltager i frugten eller en morgensamling. Ring og spørg om det passer ind i dagen, så finder vi ud af det eller aftaler en anden dag. Nogle børn kan rumme at deres forældre er på stuen, andre kan ikke. Hvis du er i tvivl, så tag en snak med dit barns kontaktpædagog, og find sammen ud af om det er en god ide at du kommer på besøg.