Bestyrelsen i Centerbørnehaven

 

Lise Graae

Forælder

Formand for bestyrelsen

 

Julie Prûsse Muus

Forælder

Næstformand for bestyrelsen

 

Helle Kristensen

Leder af Centerbørnehaven

Sekretær for bestyrelsen

 

Maria Kelding Hansen

Forælder

Bestyrelsesmedlem

 

Pia Damgaard

Forælder

Bestyrelsesmedlem

 

Helle Kristensen

Forælder

Suppleant i Bestyrelsen

 

Connie Petersson

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af CP Danmark

 

Cæcilie  Nisbeth

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af CP Danmark

 

Iben Hurup Nielsen

Personale

Repræsentant for ledelsen

 

Tine Schröter

Personale

Medarbejderrepræsentant