Førskole aktiviteter.

Fra september til maj arbejdes der i et struktureret forløb på tværs af huset med førskolebørnene / storgruppen. Der arbejdes ud fra de seks pædagogiske læreplaner; Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener og Kulturelle udtryksformer og værdier, men med særligt fokus på førskolealderen. De største børn i institutionen mødes en gang om ugen, hvor der målrettet bliver arbejdet med skoleparathed og skoleforberedende aktiviteter. Såsom turtagning, forståelse af kollektive beskeder, relations dannelse, kognitive og motoriske udfordringer.

I tilrettelæggelse af temaerne, tages der højde for sammensætningen af børnegruppen, børnenes behov for relation og samspil. Der tages ligeledes udgangspunkt i børnenes individuelle behov, deres interesser, personlige SMART-mål (Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbegrænsede) samt deres udviklings- og funktionsniveau. Der bliver lagt vægt på ”tid til fordybelse”.

Der arbejdes i løbet af perioden med forskellige temaer som er valgt ud fra, hvad der har relevans for børnegruppen det pågældende år. Det kan være kropsforståelse, omverdensforståelse, tal og bogstaver, sprogstimulering m.m. Der lægges vægt på det sociale samspil i gruppen, børnenes oplevelse/følelse af, at være en del af en gruppe og at være én af de store børn i institutionen, som snart skal i skole.

Men vigtigst af alt er, at gøre børnene nysgerrige på viden og at det er sjovt at lære nye ting.