Mindfulness for Børn.

I en travl hverdag med leg og træning, kan det ind imellem være godt med en pause.

Forskning viser, at børn oplever en større ro og sikkerhed inden i sig selv, når de dyrker Mindfulness. Det handler dybest set om, at få kendskab til sig selv, ens krop og ens tanker. Det handler om, at børn lærer, at sætte sunde grænser for sig selv og på den måde udvikle en større robusthed over for de udfordringer, som de møder på deres vej. Mindfulness er ikke en religion, men handler i al sin enkelhed om, at øge sin opmærksom i livet og nuet.

En af vores pædagoger er uddannet som Mentor i ”Mindfulness for Børn” hos Camilla Holmgaard Johnsen autoriseret psykolog med speciale i Mindfulness for Børn.

 

I Centerbørnehaven arbejdes der med Mindfulness i grupper flere gange om ugen. Grupperne består af 2 til 4 børn, hvor de er i et forløb af ca. 3 mdr. af gangen. En enkelt seance vare ca. 20 min.  Når der laves Mindfulness har børnene ingen kropsbårne hjælpemidler på, så de bedre kan fornemme krop.

Der indgå således også ADL træning før og efter seance i form af, selv at tage fodtøj, strømper, skinner mm. af og på. Grupperne er sammensat i samarbejde med husets pædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter I forhold til børnenes mål. 

Der laves små nemme øvelser, hvor børnene træner kropsbevidst og nærvær. En seance kunne f.eks. være, at børnene ligger på en madras og lytter til en guidet meditation eller opmærksomhedsøvelser ved at lytte til klokker og en syngeskål.

Børnene øver sig i at trække vejret helt ned i maven og lytte til deres åndedræt. Der laves små fokusøvelser, hvor de lære at mærke deres krop. I starten kan det virke abstrakt for børnene, for hvordan beskriver man, hvad man mærker. Den voksne beskriver f.eks. at en sommerfugl lander på deres fod herefter berører den voksne barnets fod og får derved flyttet barnets opmærksomhed ned på foden.

Bagefter italesættes det, hvad de hver især har følt. Børnene nyder det samvær og den fortrolighed, der opstår i gruppen. Når seancen er færdig, er der tit børn der siger: ”Er vi allerede færdige – Øv”. Børnene vælger ofte, at fortsætte øvelser på egen hånd.