Aktiviter og grupper i det daglige

 

Her kan I få et indblik i hvilke aktiviteter der kan foregå i løbet af en dag i Centerbørnehaven. Det vil altid være individuelt fra barn til barn, hvilke aktiviteter vi laver.

I Centerbørnehaven vægter vi det sociale og legen højt. I dagligdagen, leger vi små strukturerede rollelege, som fx købmand, fødselsdag, te selskab.
Vi leger med biler, dukker, togbaner, magneter og meget andet. Vi spiller spil, lægger puslespil, laver små lege og opgaver der styrker kognitionen og vi tegner, maler og er kreative. Der synges, holdes samlinger og læses højt.
Børnene hjælpes til at blive så selvstændige som muligt når vi øver ADL situationer, som fx når vi går på legepladsen og alle skal have deres tøj på.

Vi har en skøn legeplads med masser af plads. Her gynger vi, leger med sand enten i sandkassen eller ved vores sandborde. Vi cykler, rutcher, går på opdagelse i naturen og leger i legehusene eller vores populære stationære biler og ”Harbirk bus”. 

 

De følgende aktiviteter er nogle af de gruppeaktiviteter vi har tilbudt på stuerne og på tværs af huset, efter behov: 

 • Rytmik
 • Tigertræning
 • Yoga
 • Dialogisk læsning
 • Klatring
 • Bål (Både internt og eksternt med naboinstitutionen Kilden) 
 • Udeliv (Både internt og eksternt med naboinstitutionen Kilden) 
 • Sansehold 
 • Storegruppe
 • Afslapning
 • Cykelhold 
 • Sproggrupper